อังคณา ณรงค์อินทร์

Ungkana Narongin

ผู้ตัดสิน ประเภท: เคียวรูกิ Class 3

ผลงาน

- GH Bank Taekwondo Thailand Champions Kyoruki 2020

- GH Bank Taekwondo Thailand Champions Kyoruki 2019

- GH Bank Taekwondo Thailand Champions Kyoruki 2018