วีรภัทร บุณยะประภูติ

Veerapatr Bunyapraputi

ผู้ตัดสิน ประเภท: เคียวรูกิ Class 1 พุมเซ่ Class 1

ผลงาน

- GH Bank Taekwondo Thailand Championship Poomsae 2020

- Pattaya beach taekwondo poomsae 2020