วีระพงษ์ มากเทพวงษ์

Weerapong Marktepwong

ผู้ตัดสิน ประเภท: เคียวรูกิ Class 1 พุมเซ่ Class 1

ผลงาน

- GH Bank เทควันโด เยาวชน-ประชาชน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2560

- GH Bank เทควันโด เยาวชน-ประชาชน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561

- GH Bank เทควันโด เยาวชน-ประชาชน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562

- กีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2561 จังหวัดเชียงราย

- กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2560 จังหวัดชุมพร-ระนอง

- กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2561 จังหวัดน่าน

- การแข่งขันกีฬาภายในกองทัพบก "สนามรบสร้างผู้กล้า สนามกีฬาสร้างสามัคคี" ปี 2561

- คัดภาค 1 กีฬาเยาวชนแห่งชาตประจำปี 2562 จังหวัดตราด

- คัดภาค 2 กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2562 จังหวัดอุทัยธานี

- กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2562 จังหวัดบุรีรัมย์

- พัทยาเทวันโดพุมเซ่บีช จังหวัดชลบุรี ปี 2563