วิสาสินี สารีโพธิ์

Wisasinee Sareepoo

ผู้ตัดสิน ประเภท: เคียวรูกิ Class 3

ผลงาน

- GH Bank Taekwondo Thailand Champions Kyorugi 2020, นครราชสีมา

- GH Bank Youth Taekwondo Thailand Champions Kyorugi 2016, มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

- กีฬาเยาวชนแห่งชาติคัดเลือกตัวแทนภาค 4 จ.ตรัง ครั้งที่ 34 ปี 2560