people_02

ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี 2563 G-12

วันที่แข่ง :

04 เมษายน 2020 - 07 เมษายน 2020

รางวัลที่ได้รับ :

  • เหรียญทอง
    0 เหรียญ
  • เหรียญเงิน
    0 เหรียญ
  • เหรียญทองแดง
    0 เหรียญ

รางวัลอื่นๆ :